Volejte zdarma 800 10 30 10

Obchodník s nemovitostmi - Ostrava Centrum

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Souhlas je udělen společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o., IČ 258 42 625, se sídlem Třinec, Staré Město, 1.máje 540, PSČ 739 61, jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního spolupracovníka/spolupracovnici uvedené společnosti.


Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.


Jsem informován(a) o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s uvedeným účelem, s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Beru na vědomí své právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.


Odvolání souhlasu či jakýkoliv kontakt týkající se poskytnutých osobních údajů mohu realizovat na adrese sídla Realitní kanceláře STING, s.r.o. nebo prostřednictvím e-mailu: kariera@rksting.cz.


Realitní kancelář STING s.r.o.