Volejte zdarma 800 10 30 10

Činnosti nutné k uskutečnění prodeje / koupi nemovitostí

Motiv - složka s knihama

Co vše musíte uskutečnit, jaké kroky udělat pro to, abyste prodali nemovitost.

Cesta prodeje nemovitosti na vlastní pěst je plná nástrah, překážek, falešných ukazatelů, na oko výhodných „zkratek“ – které se pak ukážou jako bahnité nebo trnité a prodávající se akorát tak „umaže“. „I cesta může být cíl“ v tomto případě neplatí. My garantujeme, že k cíli dojdeme vždy. Přesvědčte se sami…


1.KROK

Stanovit si, co je důležité, jaká je má priorita.

 • Výše ceny, kterou chci získat nebo rychlost prodeje?

Náš komentář:
Díky našemu rozboru Vaší situace a kladením jasných otázek zjistíme Váš záměr a tím i Vaši prioritu.


2.KROK

Stanovit cenu nemovitosti a to v návaznosti na prioritu, viz bod č. 1.

 • Nutno stanovit tržní cenu

Náš komentář:
Jestliže se neorientujete v cenách a nemáte informace o možnosti prodeje, je zde riziko, že nestanovíte dobře cenu a toto ovlivní prodej. Vaše nemovitost se stane okoukanou. U nás díky prodejům mnoha nemovitostí a díky naší aplikaci STING Analytics víme, za kolik se prodávají všechny druhy nemovitostí v dané lokalitě a stanovíme tak optimální cenu a to i ve vztahu k bodu č. 1.


3.KROK

Určit, jak oslovím potencionální zájemce, kolik financí budu chtít do cíleného oslovení investovat.

 • Které noviny, časopisy, kde na internetu budu zveřejňovat?

Náš komentář:
Zjišťování vhodných titulů pro inzerci jak v tištěné podobě či na internetu, zabere jistý čas. Navíc nemůžete si být jisti, že zrovna dané noviny či časopis jsou vhodné pro inzerci na prodej. Naopak u nás již máme propagaci zaběhnutou, i díky našemu STING Magazínu, našim webovým stránkám s více jak 100 tisíci návštěvníky za měsíc a znalosti naší kanceláře, je prodej snadnější a odpadá čas na tento bod. Tím se prodej urychlí.


4.KROK

Vytvořit popisek prodávané nemovitosti, najít přednosti, a ty vyzvednout.

 • Vše tak, aby si zájemci vybrali Vaši nemovitost v nabídce ostatních ve Vaši blízké či méně vzdálené lokalitě.

Náš komentář:
Vymýšlení toho, co zaujme, může být mnohdy složité. Jak víte, že zrovna toto bude atraktivní pro případné kupující? Za naši dlouholetou praxi a prodaných 25 000 nemovitostí víme, jak takové popisky dělat a jaké informace na první „přečtení“ dávat. Tím se opět prodej urychlí a můžeme tak Vaši nemovitost „udělat“ atraktivní.


5.KROK

Zajistit její publikaci – propagaci.

 • Objednat a zaplatit inzerci, sledovat zda byla zveřejněna.

Náš komentář:
My již máme inzerci objednanou. STING Magazín vychází pravidelně a na naše webové stránky chodí lidé s železnou pravidelností. Námi zajištěná reklama na webu, ale i v tištěných médiích znamená, že „nic již objednávat nemusíme“. Naopak pro Vás to znamená práci navíc, zdržení a tím i protahování samotného prodeje.


6.KROK

Sledovat dopad této propagace.

 • Kolik zájemců se ozvalo, na co se ptali, co je zajímalo?

Náš komentář:
Podle toho, kolik a zdali vůbec Vás někdo kontaktoval, můžete zjistit, jak byl či naopak nebyl Váš inzerát úspěšný. Zjistíte však, co bylo na Vašem inzerátu špatně? Popisek, cena, za kterou ji prodáváte nebo špatně zvolený titul, který jste pro propagaci vybrali? U nás sledují dopad jak makléři, tak je monitorován elektronicky. Víme, kolikrát byla daná nemovitost na našich stránkách a na realitních serverech zobrazena.


7.KROK

Vysledovat ty zájemce, kteří „vypadají“, že mají opravdový zájem.

 • Ne každý, kdo volá, má opravdový zájem koupit.

Náš komentář:
Díky nám právě tyto volající omezíme a Vás nebudou zbytečné hovory obtěžovat. Navíc disponujeme databází klientů, kterým můžeme Vaši nemovitost ihned nabídnout. Díky této databázi však známe i klienty, kteří opravdu koupit nechtějí.


8.KROK

Domlouvat se s potencionálními kupci na prohlídce Vaší nemovitosti, přizpůsobovat se jim, jejich času, brát si volno z práce a uskutečňovat prohlídky.

 • Nemůžete odmítnout zájemce o prohlídku, co kdyby to byl ten pravý?

Náš komentář:
Toto vše znamená Vaše omezení – Vašeho času, volna, obětování Vašich zálib. Zatímco my uděláme prohlídky i bez Vás, popíšeme nemovitost a na prohlídku přivedeme opravdového zájemce. Vám jen podáme report, informace o těch, kteří na prohlídce byli a jaký je jejich zájem. Tím šetříme Váš čas a můžete se věnovat věcem, kterým chcete nebo máte rádi.


9.KROK

Zjištění způsobu financování koupě Vámi vybraným zájemcem.

 • Jak bude koupi financovat – vlastními prostředky nebo úvěrem, či kombinací?
 • Toto výrazně ovlivňuje délku prodeje, protože vyřízení úvěru zabere určitý čas.

Náš komentář:
Financování je jedna z nejdůležitějších částí při prodeji nemovitosti. Však se také jedná o peníze za „Vaši střechu nad hlavou“. Když je zájemce vybraný, je potřeba, aby zaplatil. Jste zukušený obchodník? Připravte se, že kupující bude hledat cesty jak cenu snížit, hledat „chyby“ na nemovitosti a tím Vás ovlivňovat ke snížení ceny. Máte dostatečnou hroší kůži na takové jednání? Budete trvat na své ceně za krásné sliby „rychlejších peněz“?


10.KROK

Ověření, zda vybraný klient má dostatek financí na nákup Vaší nemovitosti.

 • Pokud ji financuje vlastními zdroji, tak zda je opravdu má, pokud financuje úvěrem, tak zda mu je banka schválila.
 • Zde jsou možnosti prodávajícího značně omezené. Nemůže si být nikdy jist, že kupující mluví pravdu a „netahá“ prodávajícího za nos.

Náš komentář:
Jako fyzická individuální osoba nemáte možnost, žádnou cestu, jak toto ověřit. Složení záloh kupujícím na účet prodávajícího nechtějí, při financování úvěrem Vám může poskytovat neúplné či nepravdivé informace (například úvěr se ještě schvaluje, úvěr byl schválen, apod.) a při tom to nemusí být pravda. U nás, díky společnosti Max Finance, která zajišťuje zprostředkování financování nákupu nemovitostí, můžete mít i ověření bonity klienta včetně informací o stavu vyřízení úvěru.


11.KROK

Převod peněz a přepis nemovitosti.

 • Co bude dříve – přepis na kupujícího a pak platba nebo nejdříve platba od kupujícího a pak přepis? Prodávající má strach, když přepíše nemovitost, zda kupující zaplatí, kupující má strach, když pošle peníze, zda prodávající nemovitost přepíše.
 • Máte kupujícího dostatečně ověřeného?

Náš komentář:
Jak prodávající tak kupující hájí své zájmy a nikdo nechce udělat první krok. Zvláště když nemáte možnost si klienta ověřit. Toto díky naší kanceláři odpadá. Klient posílá peníze, my Vás informujeme, že je klient poslal, ale zároveň ví, že je ještě nemá příjemce, tedy Vy jako prodávající. Vy ovšem díky informaci o přijatých financích souhlasíte s přepisem a po zapsání do katastru Vám zasíláme peníze. Každá ze stran je tak kryta.

Na co ovšem ještě nesmíme zapomenout, je provést činnosti, které zabezpečí, že nemovitost je v pořádku z pohledu „právních závad“.

Proto je nutné navíc provést tyto činnosti:

 • Vypořádané vlastnické vztahy k nemovitosti.
 • Mít dispoziční právo k prodeji nemovitosti.
 • V případě, že prodávám 100 % podíl na nemovitosti, souhlas ostatních spoluvlastníků, nevlastním ji-li sám.
 • Nabývací titul k nemovitosti (na základě čeho ji vlastním – nejčastěji darovací smlouva, kupní smlouva, dědictví).

Jste si jisti, že opravdu chcete prodat svou nemovitost sami? Prodejte ji přes zkušené odborníky, vyhněte se tak komplikacím a vyvarujte se riziku ztráty Vaší nemovitosti.