Volejte zdarma 800 10 30 10

Index spokojenosti klientů

Jedná se o míru spokojenosti klientů se službami, poskytovanými pracovníky skupiny STING. Tato míra je vyjádřena procentem (0 % nejnižší spokojenost, 100 % nejvyšší). Uvedené číslo je tedy průměrné procento spokojenosti klientů za příslušný rok, aktualizované v denním intervalu.

Informace o spokojenosti jsou získávány od klientů skupiny STING prostřednictvím dotazníku. Jakémukoli klientovi, který má evidovaný e-mail a který prostřednictvím skupiny STING zprostředkovává obchod (prodej, koupě, výkup, pronájem…), je zaslán odkaz na dotazník, v němž může v 6 bodech zhodnotit spokojenost se službami daného makléře.

Výsledky takového hodnocení jsou pravidelně evidovány, komunikovány uvnitř i vně společnosti. Snažíme se tedy tímto oslovit co největší počet klientů tak, abychom mohli co nejvhodněji vyhodnotit kvalitu námi dodávaných služeb a tuto následně pravidelně zlepšovat.

Vývoj indexu spokojenosti klientů
Vývoj indexu spokojenosti klientů