Volejte zdarma 800 10 30 10

Komplexní servis

Ke zprostředkování prodeje nemovitostí poskytujeme veškerý servis – všeobecné poradenství, finanční služby, obchodní služby, právní služby, informační služby a propagační servis.

Poradenství

 • stanovení optimální ceny Vaší nemovitosti
 • varování před riziky spojenými s prodejem/koupí nemovitosti
 • analýza možností prodeje
 • hledání nejvýhodnějších alternativ pro klienta – prodat? či pronajmout?
 • doporučení způsobu financování nemovitosti
 • konzultace osobní či telefonické s právníkem, finančním manažerem
 • posouzení či odstranění právních vad

Finanční služby

 • zajištění financování nemovitostí – hypoteční servis
 • pojištění nemovitostí
 • zajištění úschovy kupní ceny
 • jistotní účet
 • výkupy nemovitostí
 • prověření kupujícího za Vás aneb zjištění schopnosti kupujícího zaplatit
 • informace o možnosti a stavu vyřízení úvěru

Obchodní služby

 • vyhledávání klienta
 • vyhledávání nemovitosti
 • oslovení klientů
 • zastoupení klienta
 • posouzení či odstranění právních vad, které brání prodeji (věcná břemena, zástavy, případně dědictví)
 • eliminace rizika spojeného s pronájmem nemovitostí, kauce, právní ochrana
 • věcná břemena, předkupní práva, dělení pozemků, výmazy zástav a omezení
 • zajištění soudního znalce

Právní služby

 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o úvěru
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • výmaz zástav a jiných omezení

Informační servis

 • informování o novinkách
 • informování o prohlídkách
 • informování o bonitě klienta kupujícího
 • informování o stavu vyřízení úvěrů
 • aktualizovaná databáze klientů
 • zelená linka – bezplatná telefonická linka pro klienty

Propagační služby

 • internetové stránky
 • realitní servery
 • outdoorová prezentace
 • plachty, billboardy, cedule, vitríny, výlohy poboček
 • tištěná inzerce
 • osobní nabídka (prezentace)

Průkaz energetické náročnosti budovy

 • při převodu či pronájmu budovy a při převodu bytové jednotky je nutnost nechat si zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • je povinnost předložit PENB možnému kupujícímu či nájemníkovi při prohlídce, předat PENB kupujícímu či nájemníkovi při podpisu smlouvy a zveřejnit údaje z průkazu v informačních a reklamních materiálech
 • u bytových jednotek lze nahradit PENB předložením vyúčtováním za všechny energie, tj. elektřinu, plyn a tepelnou energii, za poslední tři roky
 • naše realitní kancelář pomůže při zajištění PENB